Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015


BẾN TÌNH
( Thuận nghịch độc )

Canh tàn đến đợi bến tình hoang
Sóng gợn mây xua gió ngập tràn
Manh chiếu trải lòng chờ mộng thắm
Vải hoa dàn ý đón mơ vàng
Xanh màu mắt đắm say ân ái
Đỏ sắc môi chìm ngập gối chăn
Thanh vắng góc trời sao sáng tỏa
Quanh vây bủa tiếng vọng ai đàn./.

…………………………………

Đàn ai vọng tiếng bủa vây quanh
Tỏa sáng sao trời góc vắng thanh
Chăn gối ngập chìm môi đỏ thắm
Ái ân say đắm mắt màu xanh
Vàng mơ đón ý dàn hoa vải
Thắm mộng chờ lóng trải chiếu manh
Tràn ngập gió xua mây gợn sóng
Hoang tình bến đợi đến tàn canh ./.

NHT
06/05/2015

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

HOANG TÌNH
HOANG TÌNHĐêm rồi ta cạn chén cùng em
Rươu nhat tình ôi cũng đã thèm
Dưới bòng trăng gầy se gió lạnh
Bên hàng liễu rũ bóng mây đen
Chìm trong hơi nước sương mờ ảo
Đắm giữa làn môi nụ ngọt mềm
Thả bãi hoang thuyền chao đảo sóng
Mưa lùa bến lạ một trời êm ./.

Lê Cảnh Tiến
3/5/2015
. Lên Trên! Xuống Dưới!