Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

TAN VỠ

TAN VỠ

Trái tim hóa đá đã trừ nhau
Con sóng ngầm nay vỗ bạc đầu
Bão tố xoay chiều mây bủa kín
Đất trời đảo lộn gió giăng mau
Trong cơn thịnh nộ rền vang sấm
Giữa cỏi binh đao chớp nhóang màu
Miệng cọp râu hùm dương nhuệ khí
Bất hòa trăm mối biệt ly đau ./.

LCT 2013
Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

THÓAT KIẾPVườn hồng nhảy nhót ả chim sâu
Đôi cánh mãnh mai chẳng sắc màu
Thoăn thoắt chuyền cành chăm bụi mận
Lẹ làng vạch lá tỉa chòm ngâu
Nhỡn nhơ bay giữa vùng hoa nắng
Lặng lẽ chìm sau bóng nguyệt sầu
Từ độ người đem về dệt mộng
Bất ngờ thóat kiếp hóa diều hâu ./.

LCT 2013
. Lên Trên! Xuống Dưới!