Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

THÓI ĐỜI


THÓI ĐỜI

Một đám ranh con lại dỡ trò
Dân tình khốn khó chẳng buồn lo
Lang thang đầu xóm như bầy sói
Lững thững cuối thôn giống lũ bò
Mặt ngợm mày người moi tận đáy
Lòng lang dạ thú vét cùng kho
Sanh chi cái kiếp ham mồi ấy 
Đục nước thừa cơ béo bụng cò ./.
LCT 2013

. Lên Trên! Xuống Dưới!