Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

HỒN QUÊ

Họa theo bài 
GÓC QUÊ
của Qùynh Lý ĐứcKhuất lặng sau tre cái cổng làng
Chia khao khát nhớ nỗi thênh thang
Vàng phơi ánh lụa trên nong kén
Biếc lượn triều dâu cuối bãi ngàn
Nắng dệt đường tơ xe sợi thắm
Trăng quây canh cửi vọng đêm tàn
Xiêm y hồ hỡi ai reo phố
Lủi thủi góc quê những trễ tràng !

...........//.............( Bài họa có sửa một vài từ để đúng vận )


HỒN QUÊ

Dòng sông uốn khúc chảy qua làng
Đám ruộng đầu bờ lắm bậc thang
Sóng lúa mơn man làn gió nhẹ
Bờ tre thấp thóang bóng trăng vàng
Tiếng ru đêm vọng trong suơng trắng
Điệu hát chiều vang giữa nắng loang
Tối xuống miền quê yên ả quá
Xa xa thác đổ động sơn tràng ./.
. Lên Trên! Xuống Dưới!